الف
O He!
From Ghīyāth
(1511) to Mustaghāth (2001) there is 490* in difference,
A universe is submerged within the divine alteration
(badāʾ) of a single ‘if’!

* 490 = The Divine Name “The Taker of Life” (مميت), mumīt.

--


يا هو
ز غياث تا مستغاث ۴٩٠ فرق است
عالمى اندر بداء یک اگر غرق است
*
لیس كمثله شيء = نقطة الاُخرى

Popular Posts